اتفاق عجیب برای مهدی طارمی در تمرین تیم ملی/عکس

کد مطلب: 13070  |  تاريخ: یکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۵  |  ساعت: ۱۱:۲۱


اتفاق عجیب برای مهدی طارمی در تمرین تیم ملی/عکس

مهاجم تیم ملی در تمرین روز گذشته،با مورد عجیبی روبرو شد.

عبارت: مهاجم تیم ملی در تمرین روز گذشته،با مورد عجیبی روبرو شد.

مهدی طارمی به دلیل تغییر رنگ نوک زبانش،در حین تمرین به پزشک تیم ملی مراجعه کرد و درباره این موضوع از او سوال کرد.

طارمی که نگران بود،در حین تمرین در چند نوبت با خانلری در این باره گفت و گو کرد./کاپ


http://www.ebarat.enews.ir/content/news/13070/اتفاق عجیب برای مهدی طارمی در تمرین تیم ملی/عکس

چاپ خبر