پرواز‌های دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه فرودگاه‌های مازندران

کد مطلب: 39375  |  تاريخ: دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸  |  ساعت: ۰۹:۱۱


پرواز‌های دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه فرودگاه‌های مازندران

پرواز‌های روز دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه از فرودگاه‌های مازندران به این شرح است.

فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری

پرواز‌های دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه فرودگاه‌های مازندران

فرودگاه نوشهر

پرواز‌های دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه فرودگاه‌های مازندران

 


فرودگاه رامسر

پرواز‌های دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه فرودگاه‌های مازندران

 


http://www.ebarat.enews.ir/content/news/39375/پرواز‌های دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه فرودگاه‌های مازندران

چاپ خبر