بدهي‌هاي شهرداري قاليباف يا بازي با ارقام

کد مطلب: 41629  |  تاريخ: چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸  |  ساعت: ۱۵:۴۹


بدهي‌هاي شهرداري قاليباف يا بازي با ارقام

وقتي دوره رياست ۱۲ساله محمدباقر قاليباف بر شهرداري تهران پايان يافت، او و نزديکانش کل بدهي‌هاي شهرداري را ۱۶ هزار ميليارد تومان اعلام کردند.

عبارت : وقتي دوره رياست 12ساله محمدباقر قاليباف بر شهرداري تهران پايان يافت، او و نزديکانش کل بدهي‌هاي شهرداري را 16 هزار ميليارد تومان اعلام کردند. در همان تاريخ هم دست‌اندرکاران امور شهري بر اين باور بودند که بدهي‌هاي شهرداري تهران به‌مراتب بيش از اين عدد است زيرا بخشي از بدهي‌هاي شهرداري برمي‌گردد به بدهي به بانک‌ها كه عدد و رقم اين نوع بدهي را به سادگي مي‌توان از اين مؤسسات مالي استعلام کرد. بخشي از بدهي هم برمي‌گردد به اصل تسهيلاتي که در سال‌هاي مختلف و به گفته رئيس کميته اقتصادي و تنظيم مقررات شوراي اسلامي شهر تهران – عموما از سال 93 به بعد – دريافت شده است. عدد اين تسهيلات هم روشن است؛ حدود 20 هزار ميليارد تومان. اين اعداد آن‌قدر روشن است که در 18 ماه مانده به پايان دوره او هفت ‌هزار ميليارد تومان از تسهيلات استفاده شده؛ بنابراين 16 هزار ميليارد تومان کل بدهي شهرداري کمتر از تسهيلات اخذشده از سال 93 به بعد يعني 20 هزار ميليارد تومان است. وقتي پست شهرداري تهران به محمدعلي نجفي رسيد، بدهي شهرداري را 52 هزار ميليارد تومان اعلام کرد و همين عدد هم امروز به 69 هزار ميليارد تومان رسيده است.

پرسش اين است؛ بازي با اعداد براي چيست؟ آيا رسيدن به عدد واحد کار مشکلي است؟ وقتي قاليباف آن را دروغ بزرگ مي‌خواند؛ آيا حق ساکنان تهران اين نيست که بدانند کدام يک از طرفين به اصطلاح دعوي، راست يا دروغ مي‌گويند؟ تا امروز سه شهردار سکان اداره شهر بزرگ تهران را بعد از قاليباف برعهده گرفته‌اند؛ دوره کوتاه رياست محمدعلي نجفي که منجر به استعفا شد و دوره رياست محمدعلي افشاني که برابر قانون منع اشتغال بازنشستگان مجبور به ترک صندلي رياست شهرداري تهران شد و اکنون پيروز حناچي سکان اداره شهر را برعهده دارد. اختلاف در اعداد و ارقام بدهي‌ها تا جايي پيش رفت که منجر به شکايت قاليباف از محمود ميرلوحي عضو شوراي شهر تهران و رئيس کميته اقتصادي و تنظيم مقررات شوراي اسلامي شهر تهران شد؛ شکايتي که خروجي آن محکوميت شش‌ماهه حبس و 74 ضربه شلاق شد. دسترسي به پرونده اتهامي ميرلوحي حداقل براي نگارنده امکان‌پذير نيست. لابد مقامات قضائي رسيدگي‌کننده براي تشخيص راست از دروغ، اعداد و ارقام بدهي ادعاشده را به کارشناس يا کارشناسان رسمي دادگستري ارجاع داده‌اند و با کشف واقعيت بعد از کسب نظر کارشناسان است که عضو شوراي شهر تهران به زندان و شلاق محکوم شده‌ است. اگر کارشناسي انجام و مبالغ بدهي روشن شده است، پس به چه علت در هفته جاري رقم بدهي شهرداري تهران در دوره مديريت قاليباف از سوي شوراي شهر تهران 69 هزار ميليارد تومان اعلام شد و گفته شده که گزارش اين بدهي‌ها را براي رئيس‌جمهور فرستاده‌اند. در اين صورت وضعيت حکم آقاي ميرلوحي چه مي‌شود؟ شهروندان تهراني اين حق را دارند که سؤال کنند بدهي واقعي شهرداري تهران مانده از دوره رياست آقاي قاليباف چه مبلغي است؟ اگر عدد 16 هزار ميليارد يا کمتر از آن که مورد ادعاي آقاي قاليباف و نزديکانش است صحت دارد، چرا چند روز پيش بدهي 69 هزار ميليارد توماني به رئيس‌جمهور گزارش شد. اگر عدد 69 هزار ميليارد تومان صحيح است، پس چرا حکم محکوميت آقاي ميرلوحي عضو شوراي شهر به اتهام نشر اکاذيب صادر شده است؟‌روز يکشنبه هفته جاري اين عضو شوراي شهر يک صفحه از اسناد بدهي‌هاي شهرداري تهران را که از سوي پيروز حناچي شهردار تهران تهيه و به رئيس‌جمهور ارائه شده است، منتشر کرد. موضوع بدهي‌هاي شهرداري تهران به هر نهاد يا سازماني که باشد، لابد داراي سند و مدرک بوده و در اسناد شهرداري ثبت است. اختلاف از اينجا ناشي مي‌شود که شهردار اصولگراي سابق يعني قاليباف عدد نهايي را رسما 16 هزار ميليارد اعلام مي‌کند و اعداد ديگر را دروغ بزرگ مي‌داند و علاوه بر آن انتشار اعداد و ارقامي غير از عدد اعلامي خود را به شيوه مديريت شهري مديران فعلي شهرداري ربط مي‌دهد و مي‌گويد «کار نمي‌کنند و مي‌خواهند در قدرت بمانند و دروغ مي‌گويند». درباره اينکه قاليباف ماندن در مديريت شهري را «قدرت» تلقي مي‌کند نه مکان و منصبي براي خدمت به مردم شهري که به مديريت شهري رأي مي‌دهند، متأسفم كه بگويم نگاه نهايي بعضي از مديران به حوزه مديريتي، نگاه خدمتگزارانه نيست بلکه به صراحت از آن به عنوان صندلي قدرت ياد مي‌کنند. در اختلاف بين شهردار اسبق و اعضاي فعلي شوراي شهر و نيز سه نفر از شهرداران بعد از او درخصوص بدهي شهرداري با اعداد و ارقام متفاوتي روبه‌رو هستيم و بعضا نيز استعفاي محمدعلي نجفي از شهرداري تهران را بي‌ربط به اعلام رسمي مبلغ و ميزان بدهي‌هاي شهرداري و تفاوت دفاتر رسمي و قانوني با مبالغ مورد قبول و تأييد آقاي قاليباف نمي‌دانند./ ۵۵ آنلاین


http://www.ebarat.enews.ir/content/news/41629/بدهي‌هاي شهرداري قاليباف يا بازي با ارقام

چاپ خبر