رتبه مازندران در مصوبات شورای گفتگو سوم است

کد مطلب: 47145  |  تاريخ: شنبه ۷ دی ۱۳۹۸  |  ساعت: ۲۰:۱۶


رئیس اتاق بازرگانی مازندران:

رتبه مازندران در مصوبات شورای گفتگو سوم است

رئیس اتاق بازرگانی مازندران با اشاره به تهیه هفت مصوبه شورای گفتگو در شش ماه اول سال جاری گفت: چهار مصوبه شورای گفتگو ملی بوده است.

عبارت: عبدالله مهاجر عصر شنبه در شورای گفتگوی بخش دولتی و خصوصی با اشاره به عملکرد شورای گفتگو اظهار داشت: ۱۳۷ جلسه شورای گفتگو در کشور برگزار شد که هزار و ۳۲ مصوبه داشته است.

وی ادامه داد: ۳۱۴ مصوبه شامل ۳۰ درصد ملی و ۷۱۸ مصوبه استانی بوده است که از ۷۱۸ مصوبه استانی ۴۷۹ مصوبه معادل ۶۷ منطبق با وظایف شورا و بقیه خارج از مصوبه شورا بوده است.

وی تصریح کرد: از ۴۷۹ مصوبه شورا منطبق با وظایف شورا، ۲۴۲ مصوبه معادل ۵۱ درصد اجرا شده است.

مهاجر، روند اجرایی و معیارهای کیفی را از جمله شاخص‌های ارزیابی مصوبات بیان کرد و گفت: رتبه مازندران در مصوبات شورای گفتگو سوم است و هفت مصوبه در چارچوب وظایف شورا و یک مصوبه خارج از آن داشته است.

وی ادامه داد: پنج مصوبه شورای گفتگو اجرا و دو مصوبه اجرا نشد است و همچنین چهار مصوبه ملی در شش ماه اول در شورای گفتگو انجام شده است.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران با بیان اینکه مازندران در شاخص‌های کیفی و سامانه‌های نظرخواهی رتبه ۲۲ را در کشور دارد خواستار ارتقای این وضعیت شد./ مهر


http://www.ebarat.enews.ir/content/news/47145/رتبه مازندران در مصوبات شورای گفتگو سوم است

چاپ خبر