چرا مازندران بدترین شرایط را در مبارزه با کرونا دارد؟

کد مطلب: 49614  |  تاريخ: سه شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۸  |  ساعت: ۱۹:۱۱


چرا مازندران بدترین شرایط را در مبارزه با کرونا دارد؟


http://www.ebarat.enews.ir/content/news/49614/چرا مازندران بدترین شرایط را در مبارزه با کرونا دارد؟

چاپ خبر