واکنش افشانی به خرده‌جنایت‌های زناشویی!

کد مطلب: 53773  |  تاريخ: یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹  |  ساعت: ۱۴:۵۸


واکنش افشانی به خرده‌جنایت‌های زناشویی!

واکنش اینستاگرامی محسن افشانی به‌شکایت همسرش از او به‌ اتهام ضرب‌وجرح و تهدید به انتشار تصاویر خصوصی: «من جنگ رو ترجیح می‌دم...»

عبارت: واکنش اینستاگرامی محسن افشانی به‌شکایت همسرش از او به‌ اتهام ضرب‌وجرح و تهدید به انتشار تصاویر خصوصی: «من جنگ رو ترجیح می‌دم...»

واکنش افشانی به خرده‌جنایت‌های زناشویی!


http://www.ebarat.enews.ir/content/news/53773/واکنش افشانی به خرده‌جنایت‌های زناشویی!

چاپ خبر