واریز عیدی نقدی روحانی برای مردم؟

کد مطلب: 59093  |  تاريخ: دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹  |  ساعت: ۱۱:۳۵


واریز عیدی نقدی روحانی برای مردم؟

این اسفند آخرین اسفند دولت روحانی خواهد بود و شایعه شده که رئیس جمهور قرار است مبلغ ۲۰۰ هزار تومان به عنوان عیدی پرداخت کند.

این اسفند آخرین اسفند دولت روحانی خواهد بود و شایعه شده که رئیس جمهور قرار است مبلغ 200 هزار تومان به عنوان عیدی  پرداخت کند. اتفاقی که هنوز تایید یا تکذیب نشده اما واکنش های زیادی را به همراه داشته است. البته اسفند سال 91  هم دولت روحانی 85 هزار تومان به عنوان عیدی به حساب سرپرستان خانوار پرداخت کرد. کاربری نوشت: «آقای روحانی ما نمی خوایم عیدی به ما بدی روز بعدش همه چی گرون تر می شه!» کاربر دیگری نوشت: «امسال بیشتر از سال ۹۱ مردم به این عیدی نیاز دارن امیدوارم از ۲۰۰ هزار تومان بیشتر باشه بشه باهاش یه کاری کرد.»  کاربری نوشت: «می خوان بخشی از پولای ملت رو که توی بورس برداشتن بهشون برگردونن.» کاربری هم نوشت: «عیدی پیشکش دو هفته بورس رو سبز نگه دارین.»/ خراسان


http://www.ebarat.enews.ir/content/news/59093/واریز عیدی نقدی روحانی برای مردم؟

چاپ خبر